сряда, февруари 22, 2012

Опасни отпадъци - събират ги вече и в София

Some rights reserved by Phoenix Dark-Knight

Преди няколко дни попаднах на една прилично грозна брошура, на която мернах някакво странно име и логото на софийска община. Единственото нещо, което ме накара да взема брошурата бе, че се намираше в +това. Реших, че на такова място случайни неща не се излагат и грабнах една с не особено любопитство.

Новината е, че в София започвата да се събират опасни отпадъци. Да не повярва човек. Дори аз се образовах от брошурката. Никога не съм считал лекарствата с изтекъл срок на годност за опасен отпадък, но се оказва че са такъв. Има логика. Не че изхвърлям боклука си в момента разделно, но поне се старая обемът му да е малък (сгъвам, прегъвам пластмасови шишета, хартията хвърлам отделно, до тук съм стигнал за сега).

Ако имаш опасни отпадъци, по зявка от фирмата събирач БалБок (надявам се не е съкръщение от БАЛкански БОКлук) ще ги събере от дома ти. Веднъж в месеца можеш да ги занесеш и в Мобилен събирателен пункт. Къде е този пункт? Някъде в сайта на общината и на фирмата събирач било обявено къде ще е, аз се рових два часа и не намерих такава информация. Между другото по-грозен сайт от този на БалБок не бях виждал скоро - неповторимият ефект на картинката, която е единствения дизайн елемент и О! Небеса - използват фреймове. Ако имаше награди за най-ретро сайт, това щеше да ми е фаворита!

Кои отпадаци от домакинството ни може да са опасни?
  • Живак и живакосъдържащи уреди - стари термометри примерно 
  • Лакове и бояджийски материали - за това никога не бих си помислил, че е опасно. Според мен масово останали бои се изхвърлят в кофата по общата процедура
  • Домакински препарати, химикали - всичко отива в тоалетната
  • Мастила и замърсени опаковки - второто не знам какво точно означава
  • Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност
Ако на опаковката на продукт има един от следните знаци, значи трбява да се отнесеш с особено внимание при съхранението и изхвърлянето


Категория на опасност Сим-вол Знак за опасност
R-Фази
Експлозивни Е

R2 Риск от експлозия при удар, триене, огън или други източници на запалване
R3 Повишен риск от експлозия при удар, триене, огън или други източници на запалване
Оксидиращи O

R7 Може да предизвика пожар
R8 Пожароопасен при контакт с горими материали
R9 Експлозивен при смесване с горими материали
Изключително запалими F+

R12 Изключително запалим
Лесно запалими F

R11 Лесно запалим
R15 При контакт с вода се отделят изключително запалими газове
R17 Самозапалва се в присъствие на въздух
Силно токсични T+

R26 Силно токсичен при вдишване
R27 Силно токсичен при контакт с кожата
R28 Силно токсичен при поглъщане
R39/ Опасност от много тежки необратими ефекти (винаги свързан с R26, 27 и/или 28)
Токсични T R23 Токсичен при вдишване
R24 Токсичен при контакт с кожата
R25 Токсичен при поглъщане
R39/ Опасност от много тежки необратими ефекти (винаги свързан с R23, 24 и/или 25)
R48/ Опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция (винаги свързан с R23, 24 и/или 25)
Вредни Xn

R20 Вреден при вдишване
R21 Вреден при контакт с кожатаR22 Вреден при поглъщанеR68/ Възможен риск от необратими ефекти (винаги свързан с R20, 21 и/или 22)
R48/ Опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция (винаги свързан с R20, 21 и/или 22)
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане
Корозивни C

R34 Предизвиква изгаряния
R35 Предизвиква тежки изгаряния
Дразнещи Xi R36 Дразни очите
R37 Дразни дихателните пътища
R38 Дразни кожата
R41 Риск от тежко увреждане на очите
Сенсибилизиращи Xn, Xi R42 Възможна е сенсибилизация при вдишване
R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата
Канцерогенни T R45 Може да причини рак
R49 Може да причини рак при вдишване
Токсични за репродукция T R60 Може да увреди възпроизводителната функция
R61 Може да увреди плода при бременност
Мутагенни T R46 Може да причини наследствено генетично увреждане
Опасни за околната среда Ni

R50 Силно токсичен за водни организми
R51 токсичен за водни организми
R54 Токсичен за флората
R55 Токсичен за фауната
R56 Токсичен за почвените организми
R57 Токсичен за пчелите
R58 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда
R59 Опасен за озоновия слой
R52 Вреден за водни организми
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда

Това е брошурата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата (PDF), в която има полезни телефони ако решиш да се възползваш от събирането на опасните боклуци в София

петък, февруари 10, 2012

I'm too sexy

Помните ли тази песничка:Днес някой я сподели и ми припомни каква забава беше, когато я слушах за първи път. Вече не си мисля, че съм толкова секси, но все пак е хубаво човек да си врява.

събота, февруари 04, 2012

Предприемачество в СУ


Кой би повярвал, че в Софийският университет има програма Технологично предприемачество. Нищо че е във ФМИ, програмата наистина си заслужава. Без малко да стана магистър по технологично предприемачество (само една диплома ме дели).

Днес бях за изпита по Предприемачество на тазгодишния випуск, на който ме покани Жоро, който води предметът и ми е съдружник в Имагга, където забъркваме страхотни проекти като StockPodium - microstock image marketplace и Cropp.me - smart image cropping. Изслушах внимателно всички идеи за проекти. Иска ми се да са по-смели и по "международни", но това е нивото. Пак е супер, че правят бизнес планове, маркетинг стратегия, планове за светло бъдеще. 

Иска ми се да има по-голяма еко система от предприемачи и успешни примери, от които младите хора да се вдъхновяват. Жоро, който ми е съдружник в StockPodium е преподавател в програмата и се справя чудесно. Дано има повече хора, които да се раздават така... 

четвъртък, февруари 02, 2012

Чанта М размер

Не знаех, че чантите също имат размери. Явно в Зара имат. Чудя се тази чанта размер М дали няма да ми е малко малка на захват: